Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut

DOCREGULAMIN ORGANIZACYJNY.doc

DOCXZałącznik nr 1.docx

DOCXZałącznik nr 2.docx

DOCXZałącznik nr 3.docx

DOCXZałącznik nr 4.docx

DOCXZałącznik nr 5.docx

DOCXZałącznik nr 6.docx

DOCXZałącznik nr 7.docx

DOCXZałącznik nr 8.docx

DOCXZałącznik nr 9.docx

DOCXZałącznik nr 10.docx

DOCXZałącznik nr 11.docx

DOCXZałącznik nr 12.docx

DOCSTATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W OPOLU.doc

DOCAneks Nr 1 do Statutu Poradni Psychologiczno.doc

DOCAneks Nr 2 do Statutu Poradni Psychologiczno.doc

 

 

 

 

 

Wersja XML